Αρχέδημος


Αρχέδημος
Όνομα ιστορικών προσώπων. 1. Αθηναίος ρήτορας (β’ μισό 5ου αι. π.Χ.). Συνέβαλε στην καταδίκη των ναυάρχων της ναυμαχίας των Αργινουσών, κατηγορώντας έναν από αυτούς, τον Ερασινίδη (405 π.Χ.). 2. Φιλόσοφος (4ος αι. π.Χ.). Παραδεχόταν το ηλιοκεντρικό σύστημα των Πυθαγορείων. 3. Στωικός φιλόσοφος από την Ταρσό (περ. 200 – 140 π.Χ.). Ίδρυσε σχολή στη Βαβυλώνα και δίδαξε ότι ο άνθρωπος οφείλει να επιλέγει το βασικότερο απ’ ό,τι είναι φυσικό και να παρουσιάζει παρέκκλιση από αυτό.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ἀρχέδημος — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Архедем из Тарса — Άρχέδημος Направление: стоицизм Архедем из Тарса (греч. Άρχέδημος)[1] философ стоик, был в расцвете около 140 г. до н.э. Автор двух трудов: О голосе (греч …   Википедия

  • κἀρχέδημος — Ἀρχέδημος , Ἀρχέδημος masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀρχεδήμου — Ἀρχέδημος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀρχεδήμῳ — Ἀρχέδημος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀρχέδημον — Ἀρχέδημος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Archedemus of Tarsus — Archedemus ( el. Άρχέδημος) of Tarsus, [Strabo, Geography , xiv; Diogenes Laërtius, Lives of Philosophers , vii.] a Stoic philosopher who flourished c. 140 BC. Two of his works: On the Voice ( el. Περὶ Φωνῆς) and On Elements ( el. Περὶ Στοιχείων) …   Wikipedia

  • АРХЕДЕМ —     АРХЕДЕМ ( Αρχέδημος) из Тарса (2 в. до н. э.) греческий философ стоик, вероятно, ученик Диогена Вавилонского (Index Stoic. Here. col. 48). По сообщению Плутарха (De exil. 14, 605 b).переехал из Афин в Вавилон и Основал там собственную школу.… …   Философская энциклопедия

  • АРХЕДЕМ —     АРХЕДЕМ Ἀρχέδημος) из Тарса (2 в. до н. э.), философ стоик, ученик Диогена Вавилонского. Родом из Тарса в Киликии (Strab. XIV 5, 14), учился в Афинах у Диогена (ISHerc. col. 48), а затем, возможно, переехал в Вавилон, где открыл собственную… …   Античная философия

  • αρχε- — (AM ἀρχε ). [ΕΤΥΜΟΛ. Με τη μορφή αρχε ως α συνθετικό εμφανίζεται ένας μικρός σχετικά αριθμός συνθέτων λέξεων της Ελληνικής, της αρχαίας κυρίως, απ όπου μερικές διατηρήθηκαν και στη νέα Ελληνική, των οποίων το β συνθετικό αρχίζει από σύμφωνο. Το… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.